Jongeren gemotiveerder door positieve aanpak

23 oktober 2018

Grensoverschrijdend gedrag is lastig om mee om te gaan, voor ouders maar ook voor behandelaars. Pedagogisch medewerker Marieke Peeters van Combinatie Jeugdzorg liet in haar workshop zien dat de methode Geweldloos verzet handvatten biedt om weerstand te bieden aan het gedrag en tegelijkertijd te investeren in de relatie en er voor de jongere te zijn.

“Er is geen weg naar een goede relatie, een goede relatie is de weg”. Dit soort mooie citaten lagen ter inspiratie op de vloer bij de workshop Geweldloos verzet. Zo heet de aanpak die behandelaars volgen die jongeren bij bijvoorbeeld Intensieve dagbehandeling bieden in Eindhoven en Heibloem. Met succes. Juist vanwege de goede resultaten, wordt de aanpak binnen Combinatie Jeugdzorg steeds verder uitgerold, vertelde Marieke Peeters. “Onderdelen van de aanpak zijn in zichzelf niet nieuw, maar doordat we als teams consequent zo werken, zien we dat jongeren meer gemotiveerd raken doordat zij meer invloed voelen. En agressie komt nauwelijks voor. Het hele klimaat is veel positiever.”

 

Kracht in plaats van macht

De clou: de omslag weten te maken van ‘beheersen’ en ‘regels opleggen’, naar aandacht en zelfcontrole. Dat past bij een opvoedstijl die uitgaat van ‘nieuwe autoriteit’: autoriteit zonder afstand. Je bent aanwezig, hebt veel aandacht maar neemt ook stelling als je denkt dat iets niet goed is voor een jongere. Door je eigen gedrag te beïnvloeden, probeer je het gedrag van jongeren positief te beïnvloeden. De grondlegger van de aanpak – psycholoog Haim Omer noemt dat ‘kracht in plaats van macht’.


Marieke lichtte de aanpak uitgebreid toe en gaf praktische tips en voorbeelden. Ook het belang van een sterk netwerk om een jongere heen, kwam onder meer aan bod. “It takes a village to support the parents to raise a child”, gaf Marieke de workshopdeelnemers mee.

 

 

Reacties uit de praktijk

De workshopdeelnemers voelden zich zeer aangesproken door de aanpak, juist omdat je vanuit de basisgedachte morgen al dingen anders kunt doen in je dagelijkse werk. Al is juist die praktijk van alledag soms wel weerbarstig.

“Lastig is dat wij soms merken dat ouders niet altijd bij machte zijn om veel aanwezig te zijn”, reageerde een directeur van een school voor voortgezet onderwijs vanuit haar eigen praktijk. “Vaak zijn ouders ’s ochtends vroeg de deur al uit en hebben niet in de gaten dat een kind bijvoorbeeld niet naar school gaat. Sommige ouders verkeren niet in de financiële positie om dat anders te doen.”
 

Een docent van de Praktijkschool De Sprong in Deurne voelde zich geïnspireerd door de aanpak, maar zou er graag méér uithalen. “Ben je soms nét in een goed gesprek, gaat de bel. Terwijl je er graag meer tijd voor zou maken.”

“Wij hebben hier de luxe dat we met een flink aantal behandelaars zijn bij onze groepen”, reageerde Marieke “Dat is luxe, maar ook nodig, want onze jongeren zijn niet voor niets bij ons.”

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonck-Talentendonck

Meijelseweg 3A

6089 ND Heibloem

info@wdtd.nl