Samen scholen: door dezelfde bril leren kijken

22 februari 2019

Behandelaars en onderwijsprofessionals op het Widdonckterrein weten elkaar steeds beter te vinden, constateert Roel Schreurs, directeur van Aloysiusscholen De Widdonckschool en De Ortolaan. “Wel hebben we vanuit onze rol een andere bril op.” Om meer door elkáárs bril te leren kijken en van elkaar te leren, organiseren de Aloysius Stichting en Combinatie Jeugdzorg gezamenlijke scholing.
 

“Afgelopen jaar zijn we gestart met workshops over de aanpak ‘Geweldloos verzet’, die Combinatie Jeugdzorg in de behandeling hanteert om met grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren om te gaan”, vertelt Roel. “Begin dit jaar hebben gedragswetenschappers van Combinatie Jeugdzorg ons verteld over de behandelmethode ‘Slapende Honden? Wakker Maken!’ voor ernstig getraumatiseerde kinderen.”
 

En? “Een doorslaand succes! Juist omdat wij de praktische voorbeelden die werden gegeven goed herkennen, ging het echt leven.” Meer kennis en handvatten, eenduidiger werken in de behandelgroepen én in de klas: dat komt kinderen en jongeren ten goede. Waardevolle bijvangst: “Professionals leren elkaar steeds beter kennen.”


Start nieuw project 'Samenwerken aan hechting'

Naast de gezamenlijke scholing is er een nieuw project gestart: Hulpverlening in de school – samen praten en vooral samen doen. Combinatie Jeugdzorg en de Aloysius Stichting doen mee met een deeltraject: Samenwerken aan hechting. Doel is optimalisatie van de samenwerking tussen de professionals van beide organisaties, met focus op de bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in relatie tot het thema hechting.


Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Fontys Hogescholen doen onderzoek en ontwikkelen met de ervaringen op het Widdonckterrein een professionaliseringsprogramma voor leraren en jeugdhulpprofessionals in het onderwijs.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonck-Talentendonck

Meijelseweg 3A

6089 ND Heibloem

info@wdtd.nl