Widdonck-Talentendonck in praktijk

22 februari 2019

Het programma Widdonck-Talentendonck wil kinderen en jongeren in kwetsbare posities optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoe pakt dat uit voor Stijn (11)?

 

Gedragswetenschapper Dag- en nachtbehandeling Marieke van Brussel van Combinatie Jeugdzorg is écht blij. Want stap voor stap gaat het een stuk beter met Stijn, die sinds een jaar op het Widdonckterrein woont. Het is zijn zoveelste woonplek in zijn jonge leven. Uit huis, naar een pleeggezin, weer naar huis, weer naar een crisispleeggezin en zo ging dat maar door.

Maar nu is er in Heibloem een veilige omgeving waarin Stijn tot rust komt. Tijdens de behandeling werd duidelijk dat Stijn diverse trauma’s en een hechtingsstoornis heeft. “Stijn heeft geen contact met zijn vader en dat vindt hij heel pijnlijk”, illustreert Marieke. “Hij is er onterecht van overtuigd dat dit zijn schuld is.”

Door alles wat Stijn heeft meegemaakt zit zijn hoofd vol. Op het moment dat er iets gevraagd wordt, zoals een opdracht op school, wordt dit al snel te veel. School is daardoor moeilijk voor hem, hij wordt al snel overvraagd en kan emoties lastig reguleren. Hij heeft begeleiding nodig om zelf te leren herkennen wanneer het hem te veel wordt.

 

Om privacy redenen in Stijn niet de echte naam van deze jongen en de foto niet zijn beeltenis.

 

Het gaat steeds beter

Na een jaar behandeling zien Marieke en haar collega’s zo’n mooie vooruitgang. Stijn begint steeds meer te vertellen aan de groepsleiding en doordat die verhalen bovendrijven, merk je dat laatje voor laatje opengaat in zijn hoofd, met alle bijbehorende emoties. Zijn behandelaars reiken dan taal aan om zijn gevoelens te helpen verwoorden en zetten volop in op psycho-educatie, zodat Stijn weet welk gedrag zijn hechtingsstoornis veroorzaakt. En hij leert hoe hij daarmee kan omgaan. Zo krijgt Stijn voor zichzelf steeds meer orde in zijn chaos.

De lijntjes met het speciaal onderwijs op het Widdonckterrein zijn kort. Er is een signaleringsplan gemaakt, zodat leraren in de klas handvatten hebben om snel te herkennen wanneer Stijn zijn emoties uit de bocht dreigen te vliegen. “Dat is voor leraren natuurlijk zoeken, dus overleg is belangrijk.” Mocht Stijn dan toch nog overvraagd worden op school, dan kan Stijn opgevangen worden door begeleiders van Intensieve dagbehandeling. Die bieden hem een programma op maat, met als uitgangspunt ‘Stijn mag er zijn’. Doel is dat hij er vooral succeservaringen opdoet.

 

Bijna klaar voor traumaverwerking

“Na een jaar hebben we de chaos in Stijns hoofd zo kunnen ordenen, dat hij nu bijna klaar is voor traumaverwerking”, vertelt Marieke. Er is intensief samengewerkt met de moeder en leerkracht van Stijn, om niet alleen in de behandelgroep, maar ook in het gezin en op school vertrouwen te creëren. Dit heeft ervoor gezorgd dat Stijn openstaat om nieuwe dingen te leren. Het belangrijkste daarin: zijn schuldgevoel wegnemen en hopen dat hij voelt dat hij er mag zijn. Dan ontstaat er bij hem weer ruimte om zich verder te ontwikkelen.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonck-Talentendonck

Meijelseweg 3A

6089 ND Heibloem

info@wdtd.nl