Eenduidige, gezamenlijke aanpak nu ook voor jongere kinderen

22 februari 2019

Intensieve dagbehandeling zet in op behandeling van jongeren die door hun problemen geen of slechts gedeeltelijk onderwijs volgen en geen daginvulling hebben. Stap voor stap worden zij, in samenwerking met de Aloysiusscholen op het terrein, teruggeleid naar school. Combinatie Jeugdzorg startte een anderhalf jaar geleden met vier jongeren en behandelt er nu al zestien.

 

“Ons aanbod staat steeds beter op de kaart in de regio”, merkt Theo Linssen, manager Intensieve dagbehandeling bij Combinatie Jeugdzorg. Zo’n groei voelt dubbel: goed dat jongeren en hun ouders ons weten te vinden, anderzijds is de nood hoog onder de thuiszitters.

 

Onderwijszorg voor jongere kinderen

“De lijnen met het voortgezet speciaal onderwijs De Ortolaan worden steeds beter”, vertelt Theo. “Vanuit deze samenwerking gaan we ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd een gecombineerd onderwijszorgprogramma ontwikkelen, samen met de Widdonckschool voor speciaal onderwijs.”

 

Wat helpt? Elkaar goed leren kennen. Gezamenlijke scholing, een nieuw samenwerkingsproject, gezamenlijke werkmethodes die zowel in de behandelgroepen als op school worden gehanteerd en informele ontmoeting: door al deze dingen weten professionals elkaar steeds beter te vinden.

 

“Als mensen elkaar beter weten te vinden en hun expertise meer delen, groeit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kinderen en jongeren”, merkt Theo. “We werken toe naar een gecombineerd antwoord op de onderwijszorgvraag van kinderen. Dat moet idealiter een doorlopende lijn zijn. Hier op het terrein kunnen we zo’n eenduidige, gezamenlijke aanpak bieden.”

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonck-Talentendonck

Meijelseweg 3A

6089 ND Heibloem

info@wdtd.nl