Gezamenlijke scholing: “Door dezelfde bril leren kijken”

21 juni 2019

Op 11 juni troffen alle collega’s van de Widdonckschool en De Ortolaan die samenwerken op het Widdonckterrein met Combinatie Jeugdzorg, elkaar voor een nieuwe scholing over omgaan met hechting en trauma. “We leren steeds meer door dezelfde bril kijken”, doet schooldirecteur Roel Schreurs van Aloysius verslag. “Door deze scholing leer je dezelfde taal spreken en krijgen medewerkers meer gevoel bij wat met bepaalde begrippen nu echt bedoeld wordt.”
 

Methode Slapende honden is de leidraad

Centraal in de scholing staat de methode ‘Slapende honden, wakker maken!’, ontwikkeld door Arianne Struik, die Combinatie Jeugdzorg ook inzet in de behandeling. Kort gezegd draait het erom dat je kinderen en jongeren ‘wakker’ moet maken om toe te komen tot verwerking van een trauma- of hechtingsprobleem.
 

“Het thema is al eerder aan bod geweest in een gezamenlijke scholing met Combinatie Jeugdzorg en we hebben onze kennis nu verdiept”, vertelt Roel. “Hoe ontstaat een trauma en hoe herken je signalen van hechtingsproblemen? Ook kwam de praktijk aan bod: hoe kun je het beste handelen? Bij ons op school komt zo’n 10 procent van de kinderen van Combinatie Jeugdzorg en heeft te maken met trauma- en hechtingsproblematiek. Maar de conclusie na deze scholing is dat we de tips en handvatten prima kunnen inzetten voor méér kinderen.”

Planmatige aanpak

Komend schooljaar staan opnieuw scholingsdagen gepland, om de vertaalslag naar het onderwijs nog verder te verbeteren. “Wij zijn geen behandelaars, maar willen er in de klas meer mee gaan doen om onderwijs en behandeling beter op elkaar te laten aansluiten. Sowieso is het nu al helpend dat wij als onderwijs meer hebben geleerd om door een traumabril te kijken.”
 

Kennis meer uitwisselen

Een concreet verbeterpunt dat uit de training voortkwam: meer uitwisseling. Collega Levi van Combinatie Jeugdzorg is de schakel tussen behandelaars en onderwijsgevenden. Hij bespreekt voor de start van komend schooljaar met medewerkers van de scholen de verhalen van kinderen en jongeren met trauma en/of hechtingsproblematiek. Een integrale aanpak volgt. “Zo ontstaat steeds meer verbinding”, constateert Roel tevreden. “In september zijn wij uitgenodigd voor de nazomerborrel die Combinatie Jeugdzorg hier organiseert. Een mooi initiatief, zo leren we elkaar ook informeel steeds beter kennen. Uiteindelijk heb je dat mens-tot-mens-contact nodig voor goede samenwerking.”

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonck-Talentendonck

Meijelseweg 3A

6089 ND Heibloem

info@wdtd.nl