Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Eerste maanden Intensieve Dagbehandeling: terug- en vooruitblik

06 februari 2018

Sinds september 2017 volgen jongeren die (deels) niet naar school gaan Intensieve dagbehandeling bij Combinatie Jeugdzorg op het Widdonckterrein in Heibloem. Gedragswetenschapper Noortje Lenders blikt terug én vooruit.

 

Het doel van Intensieve dagbehandeling is jongeren stap voor stap te begeleiden naar onderwijs. Dit gebeurt door individuele behandeling, groepsbehandeling en zo nodig therapie. Als onderwijs niet mogelijk is, kan ook een leerwerkplek (stage) toekomstperspectief bieden. Voor dat laatste biedt het Widdonckterrein veel mogelijkheden.

 

Nieuw: groenonderhoud en dierverzorging

“Jongeren kunnen vanaf nu ook aan de slag in groenonderhoud en dierverzorging”, vertelt Noortje. “Ook als zij liever niet willen verzorgen, kan het toch fijn zijn om te kijken naar of te knuffelen met dieren. Dit gaan we de komende tijd aanbieden. Van een van de woongroepen hier op het terrein kregen we al de vraag of onze jongeren mee willen denken en doen over de aanleg van hun tuintje.”

 

Half jaar achter de rug

Intensieve dagbehandeling heeft nu een klein half jaar achter de rug. “Het is al lerend ontwikkelen. We hebben best moeten zoeken naar hoe we met een nieuw team een veilig pedagogisch klimaat neerzetten, maar dat is nu goed gelukt. We hebben het team iets uitgebreid zodat we met meer pedagogisch medewerkers zijn.”

 

Ook zijn er mooie resultaten. Zo is één meisje weer volledig terug naar school, volgen jongeren deels onderwijs op De Ortloaan op het terrein en is een andere jongere aan het uitstromen naar een school in de regio, met begeleiding op maat.

 

Groeiplan

Ook de samenwerking met partners is groeiende. Zo volgen behandelaars en docenten van de Widdonckschool/De Ortolaan binnenkort samen een training Geweldloos verzet.

 

Ideeën genoeg. De techniekwerkplaats lonkt en ook zou Noortje graag zien dat er een dag per week gekookt wordt door jongeren. “Er is nu net een groeiplan gemaakt, waarin staat wat we nodig hebben om door te kunnen groeien”, vertelt Noortje. Wordt vervolgd dus!

 

  • Eind januari kregen leerplichtambtenaren en vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband passend onderwijs meer uitleg over Intensieve dagbehandeling. Een volgende afspraak is gemaakt om samen in kaart te brengen hoe we thuiszitters in de regio nog beter kunnen bereiken. Dan schuiven ook de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio aan.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonck-Talentendonck

Meijelseweg 3A

6089 ND Heibloem

info@wdtd.nl