Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Thuiszitter Renso ging stap voor stap terug naar school

06 juni 2018

Het is Landelijke Actieweek Thuiszitters. Ook Renso (14) zat thuis, maar startte na Intensieve Dagbehandeling op het Widdonckterrein in Heibloem weer in het onderwijs en zit stukken beter in zijn vel.
 

Hoe Renso thuis kwam te zitten? Na de overgang naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voelde Renso zich onbegrepen en overprikkeld, miste steeds meer lessen en kwam uiteindelijk zelfs thuis te zitten. Géén fijne situatie.

 

Talent ontdekken

“Het gaat nu supergoed”, zegt Britt Engelen van Combinatie Jeugdzorg, die pedagogisch medewerker is bij Intensieve Dagbehandeling en mentor van Renso. “Renso gaat weer een paar uur naar school en komt daarna werken aan zijn behandeldoelen. Wij werken vanuit thema’s zoals sociale media, techniek, positieve psychologie, seksualiteit en sport. Ieders leerdoelen worden samen met thuis, school en Intensieve Dagbehandeling gemaakt. Renso werkt hard aan zijn leerdoelen, waardoor hij ook op school mooie stappen maakt.”

 


 

Bij Britt en haar collega’s leerde Renso beter omgaan met zijn autisme en ADHD. “Als ik nu wel eens boos word, ga ik een rondje lopen”, vertelt hij. “Ik heb op school niet veel time-outs meer nodig. Meneer Huub (zijn schoolmentor, red.) begrijpt mij.” Dat had Renso’s moeder Manuela een half jaar geleden niet durven denken. “We hadden geen betere keus kunnen maken. Renso groeit en is rustiger. Er wordt naar hem geluisterd en hij leert steeds beter omgaan met te veel prikkels in zijn omgeving. Het is nu zó’n ander kind.” Britt: “Wij werken samen met verschillende therapeuten, waardoor Renso veel heeft geleerd over emotieregulatie. Hij heeft zichzelf beter leren kennen en zijn talenten worden benut.”


Mentor Huub is trots

Moest Renso vroeger niets van dieren hebben, op het Widdonckterrein ontdekte hij hoe graag hij voor de kuikentjes zorgt en de tamme herten voert. “Speciaal voor Renso hebben we een hond genomen; hij voelt zich begrepen bij een dier en kan ertegen praten en ermee knuffelen”, vertelt zijn moeder. Mentor Huub Hermans van Aloysiusschool De Ortolaan (vso) is enorm trots op Renso. “Hij volgt hier nu vier à vijf lessen per dag. Naast Nederlands, rekenen en gym ook praktijklessen techniek en koken. Zijn faalangst is een stuk minder en zijn concentratie een stuk beter. Het is een hartstikke positieve jongen. We hebben een klik. Je moet hem gewoon begrijpen.”

Positief!

De succesfactor? Vooral een positieve benadering en de korte lijntjes tussen school en Intensieve Dagbehandeling, denken mentoren Britt en Huub. Zij stemmen minstens elke week af en zitten op één lijn. Britt: “Vooral kijken naar wat goed gaat en complimenten uitdelen.” Huub: “Ik zie het er komend schooljaar echt van komen dat Renso weer volledig naar De Ortolaan komt.” Niet alleen contact tussen Intensieve Dagbehandeling en school is belangrijk, dat geldt ook voor een kort lijntje met thuis. “We betrekken Renso overal bij en sluiten aan bij zijn kwaliteiten”, vertelt Britt. “Nu Renso dieren heeft ontdekt, gaan wij daar vaker met hem naartoe.” Ook ging Britt al twee keer op huisbezoek, ging in gesprek met zijn ouders en ging fietsen in de buurt. “Die betrokkenheid zorgt voor een mooie samenwerking.”

Talenten ontdekken

Intensieve Dagbehandeling startte afgelopen jaar klein en is nu groeiende, vertelt gedragswetenschapper Noortje Lenders van Combinatie Jeugdzorg. “Jongeren hoeven niet perse ingeschreven te zijn bij De Ortolaan, we hebben hier ook jongeren uit het regulier onderwijs die zijn vastgelopen. Jongeren krijgen hoe dan ook inzicht in hun talenten”, vertelt Noortje. “Leerwerkervaringen opdoen in groenonderhoud, dierverzorging of de keuken hoort erbij.” Andere ingrediënten: veel structuur, je aan afspraken houden, gedragsinstructies opvolgen, omgaan met je emoties en vooral die positieve benadering. “Zo werken we stap voor stap en op maat toe naar terug naar school. En is dat niet mogelijk, dan zijn er op het Widdonckterrein ook leerwerkplekken.”

 

Van 1 tot en met 8 juni is de Landelijke Actieweek Thuiszitters, georganiseerd door onder meer onderwijs- en jeugdorganisaties, onderwijsinspectie, Kinderbescherming en ministerie van OCW. Die aandacht is nodig. Helaas zijn er nog steeds veel leerplichtige kinderen en jongeren die niet naar school gaan, ook in Limburg. Daarom biedt Combinatie Jeugdzorg op het Widdonckterrein in Heibloem in samenwerking met de Aloysius Stichting Intensieve Dagbehandeling voor (dreigende) thuiszitters. Dit is onderdeel van het vierjarige programma Widdonck-Talentendonck, dat kinderen en jongeren in een kwetsbare positie maximale ontwikkelkansen biedt in onderwijs, zorg en werk.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonck-Talentendonck

Meijelseweg 3A

6089 ND Heibloem

info@wdtd.nl