Positieve gezondheid

Vanuit Widdonck-Talentendonck stimuleren we een gezonde levensstijl. Hoe wij kunnen bijdragen aan de veerkracht van jong en oud, werken wij de komende tijd verder uit in samenwerking met het in september 2017 opgerichte Actiecentrum Positieve Gezondheid Limburg. Dit centrum ondersteunt initiatieven die zorgen voor vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen in de samenleving.

 


Widdonck-Talentendonck

Meijelseweg 3A

6089 ND Heibloem

info@wdtd.nl