Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief Widdonck-Talentendonck #1   06 sep
Widdonck-Talentendonck is een programma dat wordt uitgevoerd door partners in onderwijs, jeugdhulp en zorg op het Widdonckterrein in Heibloem, samen met inwoners, de gemeente Leudal en de provincie Limburg. Wij richten ons als netwerk op kinderen en jongeren tot 27 jaar, dragen bij aan veilig, gezond opgroeien, een gezonde levensstijl en versterking van de sociale binding in de regio.
In deze nieuwsbrief

Widdonck Talentendonck (WDTD) begint steeds meer vorm te krijgen. Met deze nieuwbrief willen de partners binnen het programma WDTD hun relaties regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hoog tijd dus voor een update van wat er zoal gedaan is en wat er nog op de planning staat.

Maximale ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren

Alle kinderen en jongeren een toekomst bieden, dat is wat we willen met het vierjarig programma Widdonck-Talentendonck. Zeker voor kinderen en jongeren waarvoor dit niet altijd vanzelfsprekend is. Het programma Widdonck-Talentendonck loopt van 2017 tot 2020. Stap voor stap hopen wij ons netwerk van partners uit te breiden en maken we van het Widdonck-terrein een bruisende ontwikkelomgeving. Doel is om alle projecten en activiteiten die we gaandeweg opzetten en uitvoeren aan het einde van het programma stevig te hebben verankerd, zodat de Widdonck ook bruisend blíjft voor kinderen en jongeren die een extra duw in de rug nodig hebben.

Intensieve samenwerking onderwijs en jeugdhulp Intensieve samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Intensieve samenwerking onderwijs en jeugdhulp

De Widdonckschool (speciaal onderwijs) en De Ortolaan (voortgezet speciaal onderwijs) en Combinatie Jeugdzorg werken op locatie de Widdonck steeds intensiever samen. Medewerkers stemmen hun (pedagogische) aanpak op elkaar af, met competentiegericht leren en werken als uitgangspunt. Vanaf hun start op het Widdonckterrein krijgen kinderen en jongeren één plan voor onderwijs en zorg als zij beide nodig hebben. Nieuwe (onderwijs)zorgarrangementen zijn constant in ontwikkeling, omdat ieder kind anders is en we maatwerk willen bieden. In september start de werkgroep ‘Innovatieve (onderwijs)zorgarrangementen’ om hier verder mee aan de slag te gaan.

Jongerenparticipatie

Wij willen niet vóór jongeren denken, maar ze juist betrekken bij onze plannen en projecten. Een werkgroep Jongerenparticipatie – met daarin natuurlijk ook jongeren – werkt uit hoe we dit het beste kunnen doen.

Leerwerktrajecten in de regio en op het terrein

Onze leerlingen doen nu al stages bij bedrijven in de regio. Met alle partners onderzoeken we nu wat nog méér mogelijk is. Denk aan uitbreiding van het aantal stagebedrijven of leerwerktrajecten op het Widdonckterrein.

Start Intensieve dagbehandeling

Vanuit het project Widdonck-Talentendonck starten we vanaf september op het terrein in Heibloem met Intensieve dagbehandeling. De werkgroep Intensieve dagbehandeling heeft in de voorbereiding gebruikgemaakt van de jarenlange ervaringen die Combinatie Jeugdzorg heeft met deze hulpvorm op locatie Elf13 in Eindhoven.

Voor meer informatie over intensieve dagbehandeling , klik hier

Website Widdonck-Talentendonck in de lucht

Naast deze nieuwsbrief is er voor het programma ook een website opgericht. Op deze site is meer informatie te vinden over het programma: wat is Widdonck-Talentendonck, voor wie en door wie is het opgezet. Nieuwsgierig? Kijk dan op www.wdtd.nl.

Werkbezoek gemeenten aan locatie de Widdonck Werkbezoek gemeenten aan locatie de Widdonck

Werkbezoek gemeenten aan locatie de Widdonck

Op dinsdag 27 juni bezochten verschillende wethouders, medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, samenwerkingspartners en de Gemeenschapsraad Heibloem locatie de Widdonck voor een werkbezoek. Het bezoek startte met een lunch verzorgd door een aantal jongeren van Hilzijn samen met de leermeester kok van Combinatie Jeugdzorg in het praktijklokaal van de Aloysius Stichting. Daarna hebben de kernpartners hen bijgepraat over de ontwikkelingen op het terrein. Vervolgens werden de aanwezigen meegenomen voor een rondleiding over het terrein met een bezoek aan de scholen en een van de dag- en nachtbehandelgroepen. Men was onder de indruk van wat er nu al allemaal gebeurt op het terrein. De wethouder van Leudal zag ook allerlei kansen om de inwoners van Heibloem gebruik te laten maken van de faciliteiten op het terrein en op die manier de verbinding tussen de Widdonck en inwoners te vergroten. Hij stelde voor om vaker contact hebben om de ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen. Al met al was het een positief overleg. De aanwezigen waren gecharmeerd van de plannen en de bereidheid van gemeenten om mee te werken en denken is groot.

Inwoners: denk mee!

Op 30 augustus organiseerde de Gemeenschapsraad Heibloem een bijeenkomst voor inwoners om ideeën op te halen. De bijeenkomst was goed bezocht. Er waren veel suggesties om meer voor elkaar te kunnen betekenen, zoals vrijwilligers uit Heibloem om samen te koken met jongeren, gebruik van de sportzaal door inwoners, groenonderhoud door jongeren op de begraafplaats en meer bloemen op het Widdonckterrein. Als vervolg komt er een afspraak om de voorgestelde ideeën uit te werken en te kijken wat we als eerste oppakken, want niet alles kan tegelijkertijd.   

Wensbus Heibloem

De Stichting Gemeenschapsraad Heibloem heeft subsidie bij de provincie Limburg aangevraagd voor het project ‘Wensbus Heibloem’. Bij gebrek aan openbaar vervoer wil de Gemeenschapsraad inwoners (in de kern en buitengebied) kunnen vervoeren naar de omringende dorpen in een straal van circa 15 kilometer rond Heibloem. Ook zijn er een aantal puntbestemmingen binnen of buiten de cirkel (zoals het ziekenhuis). Vanuit het project Widdonck-Talentendonck kijken we hoe we bij dit project kunnen aansluiten. Bijvoorbeeld door het aanvullend inzetten van de busjes op het Widdonckterrein voor inwoners van Heibloem en kinderen en jongeren op het terrein.

Vanaf maandag 4 september rijdt de Wensbus Heibloem. Een mooi initiatief! 

Positieve gezondheid Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

Vanuit Widdonck-Talentendonck stimuleren we een gezonde levensstijl. Hoe wij kunnen bijdragen aan de veerkracht van jong en oud, werken wij de komende tijd verder uit in samenwerking met het in september 2017 opgerichte Actiecentrum Positieve Gezondheid Limburg. Dit centrum ondersteunt initiatieven die zorgen voor vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen in de samenleving.

Uitgelicht

Bij het verschijnen van de nieuwsbrief stellen we ook steeds een van de (kern)partners voor die meewerken aan het programma WDTD. De eerste bijdrage is van Esther van Melick van Zorggroep Hilzijn, klik hier.

Programma-aanpak

Vanuit het programma Widdonck-Talentendonck voeren wij de komende vier jaar vernieuwende activiteiten, projecten en onderwijs(zorg)arrangementen uit. Uitgangspunt: slim samenwerken en kinderen en jongeren op weg helpen naar aan gezond en zelfredzaam bestaan.

Opzet programma

  • 2017: visievorming en ideeën ophalen: wat helpt kinderen en jongeren verder? Wat kunnen we als partners slim samen doen?
  • 2017-2018: start uitvoering (pilot)projecten en activiteiten
  • 2019: uitbouwen en verdiepen van projecten en activiteiten
  • 2020: resultaten programma verankeren en ‘borgen’.
Agenda
  • 30 augustus: bijeenkomst Gemeenschapsraad Heibloem met inwoners om ideeën op te halen
  • 1 september: website Widdonck-Talentendonck in de lucht www.wdtd.nl
  • 4 september: start Intensieve dagbehandeling
  • 20 september: kick-off werkgroepen WDTD
  • In oktober: visiebijeenkomst voor medewerkers Combinatie Jeugdzorg, Widdonckschool, VSO De Ortolaan en Hilzijn  [In samenwerking met het Actiecentrum Positieve gezondheid)