Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief Widdonck-Talentendonck #3 jun 2018
Widdonck-Talentendonck is een programma dat wordt uitgevoerd door partners in onderwijs, jeugdhulp, zorg en werk op het Widdonckterrein in Heibloem, samen met inwoners, de gemeente Leudal en de provincie Limburg. Wij richten ons als netwerk op kinderen en jongeren tot 27 jaar, dragen bij aan veilig, gezond opgroeien, een gezonde levensstijl en versterking van de sociale binding in de regio.
Op de hoogte blijven? Geef je toestemming!

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. Deze wet schrijft voor dat organisaties zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens en duidelijk moeten aangeven met welk doel zij deze gegevens gebruiken. Jouw gegevens staan bij ons in een bestand. Dit bestand gebruiken wij om jou 4 tot 6 keer per jaar onze nieuwsbrief toe te sturen om je op de hoogte te stellen van activiteiten, ontwikkelingen en nieuws over Widdonck-Talentendonck. Bij deze vragen wij je toestemming om je onze nieuwsbrieven te blijven sturen, klik hier. Mocht je geen prijs stellen op toezending van deze nieuwsbrieven, dan kan je je hiervoor uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief. 

Noteer alvast: 3 oktober open dag Widdonck-Talentendonck!

Het gaat steeds meer bruisen op het Widdonckterrein! Op 3 oktober willen we dat graag laten zien tijdens een open dag. Van 14.00 tot 17.00 uur zijn er workshopsrondes voor professionals in onderwijs, jeugdhulp, gezondheidszorg, bedrijfsleven en gemeenten, waarna het terrein vanaf 17.00 uur open is voor iedereen die meer wil weten over onze activiteiten. Binnenkort volgt er meer nieuws over deze open dag, houd de website van Widdonck-Talentendonck in de gaten!

Projectleider Wim Nederlof

Naoberzorg: nieuwe partner Naoberzorg: nieuwe partner

Naoberzorg: nieuwe partner

Maak kennis met een nieuwe partner van Widdonck-Talentendonck: Naoberzorg. Deze stichting biedt een podium aan burgerinitiatieven die als lokale netwerkorganisaties iets ‘sociaals’ willen doen in hun dorp, buurt of wijk.

De deskundigen van de stichting ondersteunen vrijwilligers en professionals met procesbegeleiding, coaching en training en de stichting is graag een verbindende schakel in de omgeving.

Widdonck-Talentendonck en Naoberzorg onderzoeken hoe zij elkaar kunnen versterken. Zo onderzoekt de werkgroep Jongerenparticipatie of een ‘Heibloemse uitwisselmunt’ iets kan zijn en Naoberzorg adviseert daarover omdat zij al ervaring hebben met soortgelijke initiatieven. Kinderen en jongeren kunnen zo’n munt krijgen in ruil voor grasmaaien, huiswerkbegeleiding geven of een boodschap doen voor inwoners van Heibloem of partners op het Widdonckterrein. Met die munt kunnen zij bijvoorbeeld weer een activiteit ‘kopen’ bij anderen. Het zijn eerste ideeën die eind juni verder worden verkend.

Roel Schreurs directeur Aloysiusscholen Widdonckterrein

Roel Schreurs begon in april als directeur bij de Aloysius Stichting op het Widdonckterrein. Hij leidt de Widdonckschool (speciaal onderwijs) en De Ortolaan (voortgezet speciaal onderwijs) en maakt na een loopbaan in het bedrijfsleven in vliegende vaart kennis met het onderwijs. Met veel plezier.

“De laatste 23 jaar werkte ik bij verschillende familiebedrijven in de regio”, vertelt Roel. “Ik begeleidde daar verandertrajecten: mensen meenemen, hun kracht inzetten, samen optrekken richting een gezamenlijk doel… mooi werk.”

Toch maakte hij de overstap naar het onderwijs. “Er werd in het laatste bedrijf waar ik werkte alleen naar de korte termijn gekeken en minder naar de mensen. Beslissen vanaf een Excelsheetje: daar kon ik mij niet mee verenigen.”

Roel oriënteerde zich op zijn toekomst. Wat moest de volgende stap worden? Waar kreeg hij nu echt energie van? Het antwoord: mensen laten groeien door hun kracht aan te spreken en ze hun werk met plezier te laten doen. Tel dat op bij 25 jaar plezier als jeugdtrainer in de voetballerij en het antwoord was gevonden: onderwijs.

Lees hier meer over Roel en zijn plannen voor de schollen op het Widdonckterrein.

Arbeid en stage: maatwerktrajecten organiseren
Arbeid en stage: maatwerktrajecten organiseren

De gezamenlijke visie was al klaar en alle mogelijkheden voor stage en arbeid zijn in kaart gebracht. Nu in ontwikkeling: maatwerktrajecten voor jongeren. 

De werkgroep Arbeid en stage bracht eerder al in kaart wat alle samenwerkende partners die meedoen aan Widdonck-Talentendonck bieden aan stages en leerwerkplekken. En dat bleek veel te zijn. Partners hebben elkaar en elkaars organisatie en deskundigheid beter leren kennen.

Vanuit één visie ontwikkelen inhoudelijke deskundigen nu maatwerktrajecten voor jongeren. Op basis van de vraag of ondersteuningsbehoefte van een jongere, kijken partners welk antwoord het beste past. Welke expertise in onderwijs, werk, zorg en/of jeugdhulp/behandeling is nodig? 

  • Bij het bieden van een integraal aanbod komen de partners ook praktische ‘drempels’ tegen, zoals verschillende financieringsstromen. Dit soort zaken wordt opgepakt met de managers van de partnerorganisaties die samen naar oplossingen zoeken.
  • De eerste maatwerktrajecten zijn inmiddels uitgezet en partners zijn positief over de opbrengsten. De gezamenlijke aanpak en toewijding van alle betrokken partijen om dit voortvarend te realiseren voor jongeren is succesvol.
Veel animo onder jongeren om mee te denken

Maike Willunat is beleidsmedewerker bij Combinatie Jeugdzorg. Daarnaast richt ze zich één dag per week op het project Widdonck-Talentendonck en dan vooral op jongeren- en cliëntenparticipatie. Zij startte een werkgroep over dit thema, met daarin vertegenwoordigers van alle partners op het terrein.

Maike maakte een rondje langs de leerlingenraad van Aloysiusschool De Ortolaan, de cliëntenraad van Hilzijn en de jongerenraad van haar eigen organisatie. Door met jongeren een ‘vragenspel’ te spelen, haalde zij veel informatie op. “Jongeren willen graag meedenken en vinden het heel goed dat aan ze gevraagd wordt wat zij graag willen en welke kansen zij zien”, constateert Maike. “Er is dus veel animo om hun zegje te doen.”

Ook bleek dat de jongeren van de verschillende samenwerkingspartners nog weinig beeld hebben van elkaar. Leerlingen van De Ortolaan bijvoorbeeld, gaven aanvankelijk aan ‘alleen naar school te komen’ op het terrein. Tót Maike ze een aantal opties gaf. Dan blijkt die fitnesszaal waar jongeren van Combinatie Jeugdzorg sporten toch wel aanlokkelijk…

“Eerste ideeën zijn nu om na te denken hoe we jongeren op het terrein meer met elkaar in contact kunnen brengen. Ik ga nu eerst in gesprek met de partners op het terrein om te kijken hoe wij eerste ideeën in praktijk kunnen brengen.” Op 2 oktober organiseert de werkgroep een Talent Experience, door en voor jongeren, met diverse workshops en activiteiten om hun talenten te ontdekken.

Renso ging stap voor stap terug naar school
Renso ging stap voor stap terug naar school

Van 1 tot en met 8 juni is de Landelijke Actieweek Thuiszitters gehouden. Aandacht hiervoor is helaas nodig want nog steeds zijn er veel leerplichtige kinderen en jongeren die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen op school. Voor deze kinderen en jongeren bieden Combinatie Jeugdzorg en de Aloysius Stichting op het Widdonckterrein in Heibloem Intensieve dagbehandeling. Zo ook voor de 14-jarige Renso. Hij zat thuis, maar startte na de inzet van Intensieve dagbehandeling weer op het voortgezet speciaal onderwijs en zit nu stukken beter in zijn vel.

Talent ontdekken
“Het gaat nu supergoed”, zegt Britt Engelen van Combinatie Jeugdzorg, die pedagogisch medewerker is bij Intensieve dagbehandeling en mentor van Renso. “Renso gaat weer een paar uur naar school en komt daarna werken aan zijn behandeldoelen. Wij werken vanuit thema’s zoals sociale media, techniek, positieve psychologie, seksualiteit en sport. Ieders leerdoelen worden samen met thuis, school en Intensieve dagbehandeling gemaakt. Renso werkt hard aan zijn leerdoelen, waardoor hij ook op school mooie stappen maakt.” Bij Britt en haar collega’s leerde Renso beter omgaan met zijn autisme en ADHD. “Als ik nu wel eens boos word, ga ik een rondje lopen”, vertelt hij. “Ik heb op school niet veel time-outs meer nodig. Meneer Huub (zijn schoolmentor, red.) begrijpt mij.” Dat had Renso’s moeder Manuela een half jaar geleden niet durven denken.

Lees hier het uitgebreid(ere) verhaal. Ook besteedden de regionale media aandacht aan het verhaal, klik hier voor het radio- en televisie-item. 

 

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier