Bekijk deze mail online
[titel]   Uitnodiging minisymposium Widdonck-Talentendonck   dec 2021
Uitnodiging minisymposium Widdonck-Talentendonck
Woensdag 3 oktober
van 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Widdonckterrein, Meijelseweg 3A in Heibloem
Mini-symposium voor professionals

Widdonck-Talentendonck gaat steeds meer bruisen. Tijd om onze eerste samenwerkingssuccessen te delen! U bent van harte welkom voor een mini-symposium met interessante workshops voor professionals uit de regio’s Noord- en Midden-Limburg in onderwijs, jeugdhulp, zorg, overheid en bedrijfsleven.

Programma
  • 14.00 uur Inloop met koffie/thee en iets lekkers en start minisymposium
  • 14.15 uur Drie workshoprondes voor professionals uit de regio
  • 17.00 uur Einde symposium en officiële opening open dag Widdonckterrein

OPEN NAMIDDAG WIDDONCKTERREIN
Kennismaken met de partners van Widdonck-Talentendonck? Blijf dan voor de open dag van 17.00 tot 19.00 uur. Loop binnen bij de Widdonckschool en De Ortolaan Heibloem van de Aloysius Stichting en ontdek hoe speciaal (voortgezet) onderwijs anno nu werkt. Neem een kijkje bij de opengestelde behandelgroepen van Combinatie Jeugdzorg en de woongroepen van Zorggroep Hilzijn. Of maak kennis met PSW Werk en Stichting Naoberzorg.

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd: bezoek ons foodtruckplein!

Workshopprogramma: wat spreekt je aan?

De partners van Widdonck-Talentendonck delen graag hun kennis en ervaring! Kies uit onderstaande opties drie workshops die je tijdens het mini-symposium wilt volgen. 

  Intensieve dagbehandeling: stap voor stap terug naar school

Intensieve dagbehandeling draait met succes op het Widdonckterrein. Gedragswetenschapper Noortje Lenders van Combinatie Jeugdzorg deelt de ervaringen en succesfactoren. Wat maakt dat thuiszitters na dit traject tóch weer terug naar school gaan – of een passende leerwerkroute vinden?

  Geweldloos verzet: ik verzet me n ik ben er voor je

Grensoverschrijdend gedrag is lastig om mee om te gaan, voor ouders maar ook voor behandelaars. Pedagogisch medewerkers Marieke Peeters en Natasja Valkenaars van Combinatie Jeugdzorg laten zien dat de methode Geweldloos verzet handvatten geeft om weerstand te bieden aan het gedrag en tegelijkertijd te investeren in de relatie en er voor de jongere te zijn.

 
  Traumabehandeling de methode Slapende honden

De behandeling van Combinatie Jeugdzorg richt zich op het herstellen van het ‘normale leven’. Hierbij is het behandelen van de onderliggende problematiek, het trauma, van groot belang. Daarom is op locatie de Widdonck de behandelmethode ‘Slapende honden? Wakker maken!' van Arianne Struik binnen Dag- en nachtbehandeling en Intensieve dagbehandeling ingevoerd.
Gedragswetenschappers Marieke van Brussel en Nicole van de Heuvel van Combinatie Jeugdzorg vertellen hoe kinderen, jongeren en hun ouders zo stapsgewijs worden voorbereid op traumaverwerking.

  De meerwaarde van onze ruilmunt

Samen met jongeren introduceren we vanuit Widdonck-Talentendonk een ruilmunt. Jeugd zet talent in voor elkaar, Heibloemers of partners op ons terrein en helpen anderen verder. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen en investeren we in sociale binding. De ruilmunt stimuleert jongeren om hun talent te laten zien en het op een ander vlak te laten groeien. Denk aan een fietsband plakken in ruil voor een munt en die weer inzetten om samen met een inwoner van Heibloem cupcakes te bakken. Maike Willunat, beleidsmedewerker van Combinatie Jeugdzorg en drijvende kracht achter onze werkgroep Jongerenparticipatie en Karin van der Plas van Stichting Naoberzorg vertellen alles over de ruilmunt. Naoberzorg heeft al ervaring met diverse ‘verbindingsprojecten’.

 
  Maatwerk in stage en arbeid: meer kansen voor jongeren

Samenwerkende partners brachten hun aanbod in stages en leerwerkbanen in kaart en ontwikkelen nu maatwerktrajecten op weg naar werk. Frank Knols van PSW Werk en Peter van der Heijden van Hilzijn vertellen over de route naar arbeid: wat zijn succesfactoren? Wat hebben we onze jongeren te bieden in de regio?

  Beleef autisme zlf!

Hoe is het voor een kind of jongere met autisme? Dat laat gedragsspecialist Birgith Garenfeld van Aloyisiusschool De Rungraaf je beleven tijdens het Autisme Belevingscircuit. Nuttig voor iedereen die met kinderen met autisme te maken heeft, want begeleiden begint met begrijpen. Ervaar het zelf! In deze workshop krijg je een indruk tijdens een verkorte versie van het circuit.

 
  Hoe maak je als school werk van werk?

Frank Hoex en Esther Vergeest van voortgezet speciaal onderwijs De Ortolaan vertellen op welke manieren jongeren begeleid worden richting de arbeidsmarkt en/of mbo. De school werkt in de uitstroomrichting Arbeid vanaf het 3e leerjaar niet met leerjaren, maar met vier ontwikkelfases met eigen doorstroomcriteria. Dit zorgt voor duidelijkheid en motivatie. Dit fase-model ondersteunt een succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt en/of MBO 2 opleiding.

  Creer geluksmomentjes! Zorg met verstand en vanuit het hart

Regels, beleidsstukken, protocollen… Hoe blijf je ondanks dit soort ‘ballast’ als zorgverlener of begeleider werkelijk openstaan voor jongeren die veel bagage met zich meenemen? Hoe zorg je met verstand en vooral ook met je hart? Dat deelt Hilde Mesman, directrice van Zorggroep Hilzijn, tijdens haar workshop.

 
Aanmelden

In verband met de organisatie is vooraf aanmelden wenselijk. Via het aanmeldformulier kun je doorgeven welke workshop(s) je graag wilt volgen. Voorafgaand aan het minisymposium ontvang je een bevestiging met meer informatie. 

WIJ ZIEN JE GRAAG OP WOENSDAG 3 OKTOBER!