Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief Widdonck-Talentendonck #4 okt 2018
Widdonck-Talentendonck is een programma dat wordt uitgevoerd door partners in onderwijs, jeugdhulp, zorg en werk op het Widdonckterrein in Heibloem, samen met inwoners, de gemeente Leudal en de provincie Limburg. Wij richten ons als netwerk op kinderen en jongeren tot 27 jaar, dragen bij aan veilig, gezond opgroeien, een gezonde levensstijl en versterking van de sociale binding in de regio.
Successen vieren

Wát een energie zagen we op 2 oktober tijdens de Talent Experience! Zo’n 130 jongeren namen op het Widdonckterrein deel aan workshops en leerden elkaar beter kennen. Een mooi succes. Ook ons minisymposium op 3 oktober, voor professionals in onderwijs, jeugdhulp, zorg, overheid en de arbeidsmarkt, was een opsteker. U leest er alles over in deze nieuwsbrief!

Wim Nederlof
Projectleider Widdonck-Talentendonck

Jongeren ontdekken hun talent en ontmoeten elkaar
Jongeren ontdekken hun talent en ontmoeten elkaar

Widdonck-Talentendonck gaat voor een optimale ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Maar wat wil die jeugd nu zelf? Meer met elkaar in contact komen bijvoorbeeld. Dat lukte prima tijdens het de Talent Experience op 2 oktober, georganiseerd door de werkgroep Jongerenparticipatie.

Zo’n 130 jongeren uit het (voortgezet) speciaal onderwijs van de Widdonckschool en De Ortolaan en cliënten van Combinatie Jeugdzorg namen deel aan allerlei workshops om hun talenten te ontdekken. Graffiti maken, hiphopdansen, koken, freerunnen, hout branden (zie foto), programmeren, wenstotems maken, voetballen en bootcamp: er was van álles te doen. De deelnemers waren razend enthousiast!

Positieve reacties uit de regio op minisymposium Positieve reacties uit de regio op minisymposium

Positieve reacties uit de regio op minisymposium

Op 3 oktober kwamen zo’n zestig professionals uit de regio uit onderwijs, jeugdhulp, zorg, overheid en arbeidsmarkt naar het minisymposium met workshops door partners van Widdonck-Talentendonck. 

“We zijn bijna halverwege ons vierjarige programma Widdonck-Talentendonck en laten nu graag zien wat we als partners samen oppakken en wat we al bereikt hebben”, opende Gerda Huijbregts, bestuurder van Combinatie Jeugdzorg het minisymposium. “Natuurlijk is vier jaar te kort: we investeren in duurzame samenwerking om jongeren samen een goede start te geven.”

Sectordirecteur Zuid van de Aloysius Stichting Jac Verstegen benadrukte: “Wij willen hier een open terrein van maken, waar jongeren volop verbinding kunnen maken met de samenleving. Als je toch leert koken, waarom dan bijvoorbeeld niet voor inwoners van Heibloem en andere dorpen? En ik weet zeker dat onze jongeren veel kunnen betekenen voor de regionale arbeidsmarkt.”

Workshops op een rij

Tijdens het workshopprogramma konden bezoekers kennismaken met de projecten die gericht zijn op onderwijs(zorg)arrangementen, intensieve samenwerking onderwijs en jeugdhulp, goede routes naar stage of werk, traumabehandeling en jongerenparticipatie.

Kansrijke ruilmunt zorgvuldig invoeren
Kansrijke ruilmunt zorgvuldig invoeren

Eén van de actuele thema’s waaraan nu gewerkt wordt: de ruilmunt. Beleidsmedewerker van Combinatie Jeugdzorg Maike Willunat is trekker van de werkgroep Jongerenparticipatie en zij verzorgde op 3 oktober een workshop over de eerste ideeën. De rode draad: jongeren zetten hun talent in om een ander te helpen, in ruil voor een of meerdere munten die zij zelf weer kunnen gebruiken voor iets anders.

Jongeren gemotiveerder door positieve aanpak
Jongeren gemotiveerder door positieve aanpak

Grensoverschrijdend gedrag is lastig om mee om te gaan, voor ouders maar ook voor behandelaars. Pedagogisch medewerker Marieke Peeters van Combinatie Jeugdzorg liet in haar workshop zien dat de methode Geweldloos verzet handvatten biedt om weerstand te bieden aan het gedrag en tegelijkertijd te investeren in de relatie en er voor de jongere te zijn.

Welkom op het Widdonckterrein!
Welkom op het Widdonckterrein!

Inwoners van Heibloem, vrienden, familie: iedereen die eens een kijkje wilde nemen op het Widdonckterrein was op 3 oktober van harte welkom voor de open namiddag bij Widdonck-Talentendonck. 

Samen scholen
Doordat partners steeds intensiever samenwerken op het Widdonckterrein, wordt ook steeds meer kennis gedeeld. Zo scholen behandelaars van Combinatie Jeugdzorg onderwijsprofessionals in traumabehandeling, de methode Slapende Honden en Geweldloos verzet (lees meer op onze website).

 

Nieuw: Familiehuis Lagerwei
Nieuw: Familiehuis Lagerwei

Ouders en pleegouders van kinderen en jongeren die tijdelijk in een Dag- en nachtbehandelgroep van Combinatie Jeugdzorg wonen, kunnen tegenwoordig op het Widdonckterrein logeren in Familiehuis Lagerwei. Hier kun je als gezin bijvoorbeeld samen koken of een filmpje kijken. Dankzij het familiehuis kunnen gezinsleden ook makkelijker betrokken worden bij de behandeling van hun kind. Er is al veel gebruikgemaakt van deze nieuwe voorziening: er is zelfs al een keer gekampeerd in de tuin door een vader en zijn zoon!

Partner in Widdonck-Talentendonck: gemeente Leudal

Wethouder Mart Janssen van de gemeente Leudal heeft sociaal domein en welzijn in zijn portefeuille. Tijdens het minisymposium verdiepte hij zich in het programma en de eerste samenwerkingsresultaten. “Ik was onder de indruk. Vooral van de samenwerking tussen de partijen.”

“Vaak zie je met dit soort samenwerkingen als Widdonck-Talentendonck dat partners elkaar vliegen afvangen of juist dingen toeschuiven. Hier is het echt duidelijk dat partners in het belang van het kind denken en werken, dat sprak me erg aan.” De ene keer is het logisch dat school aan zet is, de andere keer jeugdzorg en vaker gaat het samen op.

De wethouder is vast van plan om de komende periode intensiever aan te haken bij Widdonck-Talentendonck. “Waarom zouden niet ook volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die Widdonck-Talentendonck biedt?”, schetst hij.

Arbeid & stage: jongeren snel op hun route naar werk
Arbeid & stage: jongeren snel op hun route naar werk

De werkgroep Arbeid & stage heeft al veel resultaat geboekt. Zo levert het zogenoemde casusoverleg waarbij alle partners aanschuiven, vlot de juiste routes op voor jongeren die een leerwerkervaringsplek zoeken, al dan niet in combinatie met extra ondersteuning. Al eerder werd duidelijk dat er heel veel aanbod ís voor jongeren.

Komende tijd onderzoeken partners of jongeren ook leerwerkervaring kunnen opdoen op het terrein – door bijvoorbeeld (groen)onderhoud. Ook is de aanleg van een moestuin in voorbereiding. En vier Aloysiusscholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio - waaronder De Ortolaan in Heibloem - gaan aan de slag met Anders leren: samen zoeken zij naar innovatieve wegen om de leerlijn richting arbeid verder te verbeteren.

Limburg positief gezond: congres 2 november

Interessante sprekers en boeiende werkateliers: daar draait het om op het congres Limburg Positief Gezond, dat op vrijdag 2 november van 10.00 tot 16.30 uur plaatsvindt in De Oolderhof in Roermond – Herten. Meer informatie over het programma en aanmelding vind je hier

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier