Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief Widdonck-Talentendonck #5 mrt 2019
Widdonck-Talentendonck is een programma dat wordt uitgevoerd door partners in onderwijs, jeugdhulp en werk op het Widdonckterrein in Heibloem, samen met inwoners, de gemeente Leudal en de provincie Limburg. Wij richten ons als netwerk op kinderen en jongeren tot 27 jaar, dragen bij aan veilig, gezond opgroeien, een gezonde levensstijl en versterking van de sociale binding in de regio.
Samenwerkingskansen groeien

Het lijkt wel of de samenwerking die wij op het Widdonckterrein zijn gestart, de katalysator is voor nog veel méér mooie verbinding in de regio. Zo zijn wij met meer partners in gesprek over koppeling met projecten op het gebied van leefbaarheid en duurzame energie.  

Op het terrein zelf gebeurt ook genoeg. Zo zorgt gezamenlijke scholing van professionals in jeugdzorg en onderwijs ervoor dat zij elkaar beter leren kennen en elkaar beter weten te vinden in de samenwerking. Hier hebben uiteindelijk de kinderen en jongeren op school en in de behandelgroepen profijt van. Lees er alles over in deze nieuwsbrief!  


Wim Nederlof
Projectleider Widdonck-Talentendonck

Politici ChristenUnie bezoeken Widdonck-Talentendonck Politici ChristenUnie bezoeken Widdonck-Talentendonck

Politici ChristenUnie bezoeken Widdonck-Talentendonck

Ingeborg Dijkstra, Francis van der Mooren en Johan van Groningen van ChristenUnie Limburg wilden ter voorbereiding op de verkiezingen voor de Provinciale Staten graag eens in de praktijk zien hoe het gaat met de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Via de website van Widdonck-Talentendonck kwamen zij in Heibloem terecht. Op zaterdag 16 februari kregen de politici een rondleiding van regiomanager Veronique Zeeman van Combinatie Jeugdzorg en sectordirecteur Jac Verstegen van de Aloysius Stichting.

De politici – met zelf alle drie een achtergrond in onderwijs en jeugdzorg – lieten zich uitgebreid bijpraten over de toekomstplannen en over eerste samenwerkingsresultaten. Zo kwamen onder meer de maatwerkroutes die jongeren kunnen volgen richting arbeid, uitgebreid aan bod.

Ingeborg Dijkstra reageerde enthousiast na het bezoek: “We waren alle drie onder de indruk van de samenwerking en de kansen die de kinderen en jongeren bij jullie krijgen.”

Inspirerende 'denkdag' Heibloem
Inspirerende 'denkdag' Heibloem

Vanuit Widdonck-Talentendonck werken we aan een gezonde ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Combinatie Jeugdzorg denkt al langer na over verdere ontwikkeling van het Widdonckterrein. De werkgroep Heibloem Leefbaar en Duurzaam (HELD) en Gemeenschapsraad Heibloem willen komen tot een actieagenda met een omgevingsfonds om in de leefbaarheid te investeren, samen met burgercoöperatie Zuidenwind die in Limburg windenergie wil realiseren. Hoe zorgen we dat dit soort ontwikkelingen elkaar versterken? 

Daarover ging de inspirerende ‘denkdag’ op 23 maart 2019. Daar waren nog veel meer organisaties en verenigingen uit de buurt bij aanwezig.

Al eind november 2018 kwamen De Gemeenschapsraad, Zuidenwind, HELD, gemeente Leudal, Combinatie Jeugdzorg, de Aloysius Stichting en programmapartners Widdonck-Talentendonck tijdens een eerdere bijeenkomst in gemeenschapshuis De Klokkestoel tot de conclusie dat er één masterplan zou moeten komen, om in co-creatie met gemeente Leudal uit te voeren.

Zo’n 35 vertegenwoordigers van allerlei organisaties verzamelden in maart 2019 eerste ingrediënten voor zo’n plan: er waren al veel ideeën om van Heibloem meer één gemeenschap te maken. Binnenkort meer nieuws over het vervolgtraject.

Samen scholen: door dezelfde bril leren kijken Samen scholen: door dezelfde bril leren kijken

Samen scholen: door dezelfde bril leren kijken

Behandelaars en onderwijsprofessionals op het Widdonckterrein weten elkaar steeds beter te vinden, constateert Roel Schreurs, directeur van Aloysiusscholen de Widdonckschool en De Ortolaan. “Wel hebben we vanuit onze rol een andere bril op.” Om meer door elkáárs bril te leren kijken en van elkaar te leren, organiseren de Aloysius Stichting en Combinatie Jeugdzorg gezamenlijke scholing.

“Afgelopen jaar zijn we gestart met workshops over de aanpak ‘Geweldloos verzet’, die Combinatie Jeugdzorg in de behandeling hanteert om met grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren om te gaan”, vertelt Roel. “Begin dit jaar hebben gedragswetenschappers van Combinatie Jeugdzorg ons verteld over de behandelmethode ‘Slapende Honden? Wakker Maken!’ voor ernstig getraumatiseerde kinderen.”

En? “Een doorslaand succes! Juist omdat wij de praktische voorbeelden die werden gegeven goed herkennen, ging het echt leven.” Meer kennis en handvatten, eenduidiger werken in de behandelgroepen én in de klas: dat komt kinderen en jongeren ten goede. Waardevolle bijvangst: “Professionals leren elkaar steeds beter kennen.”

Start nieuw project 'Samenwerken aan hechting'

Naast de gezamenlijke scholing is er een nieuw project gestart: Hulpverlening in de school – samen praten en vooral samen doen. Combinatie Jeugdzorg en de Aloysius Stichting doen mee met een deeltraject: Samenwerken aan hechting. Doel is optimalisatie van de samenwerking tussen de professionals van beide organisaties, met focus op de bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in relatie tot het thema hechting.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Fontys Hogescholen doen onderzoek en ontwikkelen met de ervaringen op het Widdonckterrein een professionaliseringsprogramma voor leraren en jeugdhulpprofessionals in het onderwijs.

Zoeken naar een goede plek voor de tuin
Zoeken naar een goede plek voor de tuin

Lekker met je handen aan de slag in de moestuin of bloemen en eenjarig plantgoed verzorgen: dat zou voor jongeren op het Widdonckterrein leerzaam en fijn zijn. Daarom wordt al langer nagedacht over de aanleg van een tuin. Dit plan krijgt op papier steeds meer vorm, maar het is nog wél zoeken naar een geschikte plek. Op een groot stuk van het terrein ligt namelijk een puinlaag in de bodem, wat de tuinaanleg bemoeilijkt. Er wordt nu goed gekeken wat mogelijk is, ook in samenhang met eventuele andere ontwikkelingen op het terrein.

Eenduidige, gezamenlijke aanpak nu ook voor jongere kinderen

Intensieve dagbehandeling zet in op behandeling van jongeren die door hun problemen geen of slechts gedeeltelijk onderwijs volgen en geen daginvulling hebben. Stap voor stap worden zij, in samenwerking met de Aloysiusscholen op het terrein, teruggeleid naar school. Combinatie Jeugdzorg startte een anderhalf jaar geleden met vier jongeren en behandelt er nu al zestien.

“Ons aanbod staat steeds beter op de kaart in de regio”, merkt Theo Linssen, manager Intensieve dagbehandeling bij Combinatie Jeugdzorg. Zo’n groei voelt dubbel: goed dat jongeren en hun ouders ons weten te vinden, anderzijds is de nood hoog onder de thuiszitters.

  • Benieuwd hoe de samenwerking in de praktijk verder wordt vormgegeven? Lees het hier
TalentExperience: kom maar op!
TalentExperience: kom maar op!

De TalentExperience in 2018 was een groot succes. De werkgroep Jongerenparticipatie is nu aan het brainstormen over een tweede festival en een structurelere plek voor dit soort creatieve activiteiten op het Widdonckterrein. Hier worden uiteraard ook kinderen en jongeren bij betrokken.

Routes naar werk: werkwijzen borgen

De werkgroep Arbeid & stage zette afgelopen tijd in op maatwerktrajecten voor jongeren. De samenwerkende partners zijn goed in staat om jongeren snel richting werk te begeleiden en daar de juiste expertise uit onderwijs, werk, jeugdhulp en/of behandeling aan te koppelen. De werkgroep richt zich nu op borging: van werkgroep naar ‘vaste werkwijzen’.

Widdonck-Talentendonck in praktijk - 'Bij Stijn gaat laatje voor laatje open'
Widdonck-Talentendonck in praktijk - 'Bij Stijn gaat laatje voor laatje open'

Het programma Widdonck-Talentendonck wil kinderen en jongeren in kwetsbare posities optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoe pakt dat uit voor Stijn (11)?

Gedragswetenschapper Dag- en nachtbehandeling Marieke van Brussel van Combinatie Jeugdzorg is écht blij. Want het gaat stap voor stap een stuk beter met Stijn, die sinds een jaar op het Widdonckterrein woont. Het is zijn zoveelste woonplek in zijn jonge leven. Uit huis, naar een pleeggezin, weer terug naar huis, weer naar een crisispleeggezin en zo ging dat door.

Maar nu is er in Heibloem een veilige omgeving waarin Stijn tot rust komt. Tijdens de behandeling werd duidelijk dat Stijn diverse trauma’s en een hechtingsstoornis heeft. “Stijn heeft geen contact met zijn vader en dat vindt hij heel pijnlijk”, illustreert Marieke. “Hij is er onterecht van overtuigd dat dit zijn schuld is.”

Het gaat steeds beter met Stijn. Hoe Combinatie Jeugdzorg dit samen met de leraren van Stijn heeft aangepakt, lees je hier.

  • Om privacy redenen is Stijn niet de echte naam van deze jongen en de foto niet zijn beeltenis.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier