Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief Widdonck-Talentendonck #6 jul 2020
Widdonck-Talentendonck is een programma dat wordt uitgevoerd door partners in onderwijs, jeugdhulp en werk op het Widdonckterrein in Heibloem, samen met inwoners, de gemeente Leudal en de provincie Limburg. Wij richten ons als netwerk op kinderen en jongeren tot 27 jaar, dragen bij aan veilig, gezond opgroeien, een gezonde levensstijl en versterking van de sociale binding in de regio.
Laatste ontwikkelingen!

Wat een geweldig verhaal vertellen de moeder, begeleider en mentor van Renso! Na het traject Intensieve dagbehandeling op het Widdonckterrein in Heibloem, gaat hij nu weer volledig naar school bij De Ortolaan. In het kader van de Landelijke Actieweek Thuiszitters maakten we een uitgebreid interview over Renso’s ervaringen.

In deze nieuwsbrief ook meer over onder andere meer de gezamenlijke studiedag die medewerkers van de scholen en Combinatie Jeugdzorg samen deden, de start van de tuin en hoe in de locatie Rakkerdam wordt samengewerkt. Zo bent u in vogelvlucht bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van ons programma Widdonck-Talentendonck!

Wim Nederlof
Projectleider Widdonck-Talentendonck

Renso straalt weer en gaat met plezier naar school
Renso straalt weer en gaat met plezier naar school

Van 3 tot en met 7 juni was de jaarlijkse Landelijke Actieweek Thuiszitters, die bedoeld is om extra aandacht te vragen voor thuiszitters. Gelukkig zijn er ook succesverhalen. Zoals dat van Renso (15). Na Intensieve dagbehandeling van Combinatie Jeugdzorg gaat hij nu weer volledig naar school bij De Ortolaan in Heibloem. De belangrijkste succesfactor? De goede samenwerking tussen Renso, zijn ouders, de pedagogisch medewerkers en zijn mentor.

Dat het weer zo goed gaat met Renso? Dat kan zijn moeder Manuela soms nog nauwelijks geloven. “Hij gaat elke dag graag naar school!” Ruim anderhalf jaar geleden zag de wereld er anders uit. Renso kwam door allerlei omstandigheden thuis te zitten. Eenmaal gestart met Intensieve dagbehandeling op het Widdonckterrein in Heibloem, ging het stap voor stap beter. Hij bouwde het aantal uren onderwijs steeds verder uit en gaat sinds de meivakantie weer volledig naar school.

  • Lees meer
     
  • Op bovenstaande foto van links naar rechts Britt Engelen (pedagogisch medewerker van Combinatie Jeugdzorg), moeder Manuela en Huub Hermans (mentor/leerkracht van De Ortolaan Heibloem) 
Intensieve dagbehandeling sterk gegroeid
Intensieve dagbehandeling sterk gegroeid

In september 2017 startte Intensieve dagbehandeling op het Widdonckterrein in Heibloem met x jongeren. Inmiddels is het team op volle sterkte en doet er alles aan om zo’n twintig thuiszittende jongeren uit de regio stap voor stap weer richting school te begeleiden. De pedagogisch medewerkers van Combinatie Jeugdzorg werken hiervoor intensief samen met het voortgezet speciaal onderwijs De Ortolaan op het terrein.

Onderzoek naar aanbod jongere (dreigende) thuiszitters
Intensieve dagbehandeling richt zich op thuiszittende tieners. Helaas blijkt dat in de regio ook onder jongere kinderen van 6 tot 13 jaar behoefte is aan intensieve begeleiding om (dreigend) thuiszitten te voorkomen. Daarom onderzoeken partners van Widdonck-Talentendonck nu samen welk onderwijszorgarrangement het beste kan werken voor deze doelgroep.

  • op de foto van links naar rechts pedagogisch medewerker Buddy Pouwels, Patricia Krabbenborg, Celine Homminga en Britt Engelen. Pedagogisch medewerkers Roh Thodai en Iris van Hagen ontbreken op de foto.
Groene vingers kweken in de nieuwe (moes)tuin Groene vingers kweken in de nieuwe (moes)tuin

Groene vingers kweken in de nieuwe (moes)tuin

Ja hoor: het bloeit en groeit in de nieuwe tuin op het Widdonckterrein! Er is al heel wat werk verzet, vertelt Huub Hermans van De Ortolaan namens de tuinwerkgroep. Na het kappen en rooien van een boom, kon eind mei begonnen worden met de aanleg van de al langer gewenste tuin. “Jongeren van Intensieve dagbehandeling en leerlingen gaan die tuin samen onderhouden”, zegt Huub.

Gestart met een klein groepje
“We zijn met een groepje van acht jongeren begonnen op de dinsdag en hebben samen een kaal stuk grond van 500 vierkante meter veranderd in een echte moestuin.” Sla, courgette, pompoenen, aardbeien, bonen en kruiden: het is allemaal gezaaid. “We hadden wat tegenslag, want de konijntjes hebben heel wat kool- en slaplanten opgegeten”, meldt Huub. “Inmiddels heeft de tuin gaas gekregen.”

Toekomstplannen
De werkgroep heeft veel toekomstplannen. Er komt een deel met bloemen bij en op de wensenlijst staat ook de aanleg van een boomgaardje met wat fruitbomen. Ook willen jongeren het bos om de tuin gaan onderhouden en zien graag meer dieren op de kinderboerderij. Huub: “Volgend schooljaar betrekken we meer leerlingen en meer jongeren van Intensieve dagbehandeling bij dit project, zij gaan dan in wisselende groepen aan de slag.”

Masterplan in de maak

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een Masterplan voor Heibloem, waarin ook het Widdonckterrein een prominente rol speelt. In dit plan moeten verschillende ontwikkelingen en plannen samenkomen die gaan over een leefbaar en duurzaam Heibloem en Widdonckterrein en optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Hier zijn allerlei organisaties in en rond Heibloem mee bezig.

Na verschillende verkennings- en brainstormbijeenkomsten werken diverse partners - zoals bewoners, onderwijs, zorg, overheid, energiecoöperatie - nu aan een integraal Masterplan.

Centrale werkplek voor medewerkers Widdonckterrein
Centrale werkplek voor medewerkers Widdonckterrein

Medewerkers van de behandelgroepen van Combinatie Jeugdzorg werken sinds een half jaar samen in één gebouw op het Widdonckterrein: voormalige Dag- en nachtbehandelgroep ‘Rakkerdam’. Collega’s van de scholen zijn ook welkom om er te komen werken. Manager Dag- en nachtbehandeling Ruud Jacobs: “Teams geven zelf vorm aan hun samenwerking en dat gaat steeds beter.”

Rakkerdam vind je tussen de drie behandelgroepen en de scholen. Het is de centrale werkplek voor pedagogisch medewerkers van de groepen, als ‘hun’ jongeren naar school zijn.

In het begin was het wennen. Want jongeren die tussendoor van school komen, of die bijvoorbeeld ziek zijn, komen ook naar Rakkerdam omdat hun begeleiders hier dan werken. Dat was dus leren balanceren tussen de begeleiding en het ‘kantoorwerk’. Inmiddels heeft iedereen z’n draai gevonden en er is er veel meer rust gekomen.

Gezamenlijke scholing: 'Door dezelfde bril leren kijken'

Op 11 juni troffen alle collega’s van de Widdonckschool en De Ortolaan die op het Widdonckterrein met Combinatie Jeugdzorg samenwerken, elkaar voor een nieuwe scholing over omgaan met hechting en trauma. “We leren steeds meer door dezelfde bril kijken”, doet schooldirecteur Roel Schreurs van Aloysius verslag. “Door deze scholing leer je dezelfde taal spreken en krijgen medewerkers meer gevoel bij wat met bepaalde begrippen nu echt bedoeld wordt.”

NRO onderzoek van start en Widdonck-Talentendonck doet mee NRO onderzoek van start en Widdonck-Talentendonck doet mee

NRO onderzoek van start en Widdonck-Talentendonck doet mee

‘Jeugdhulpverlening in de school, samen praten en vooral samen doen’. Dat is de titel van het onderzoek dat 13 juni van start ging tijdens de officiële startbijeenkomst in Eindhoven.

Fontys Hogescholen, Tilburg University en het Nederlands Jeugd Instituut doen samen onderzoek naar succesfactoren voor samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg. Zij komen praktijkonderzoek doen op het Widdonckterrein, waar Combinatie Jeugdzorg en de Aloysius Stichting al intensief samenwerken.

Dit is voor een deeltraject van het onderzoek, ‘Samenwerken aan hechting’. Op 13 juni werden alle deeltrajecten gepresenteerd en deelden de betrokken organisaties eerste praktijkervaringen met elkaar.

  • op de foto links: Karen Scheijen, Orthopedagoog van De Ortolaan Heibloem in gesprek met Vincent Fafieanie, Expert samenwerking onderwijs - jeugd, Nederlands Jeugdinstituut
  • op de foto rechts: Marc Delsing van Praktikon, Transitorium Radboud Universiteit in gesprek met Roel Schreurs, directeur Widdonckschool en De Ortolaan Heibloem